Spring naar inhoud

Binnenstadslab en Kennislab

Het Binnenstadsplan 2030 is van iedereen. Daarom maken de gemeente en Stichting Binnenstad het samen met de stad. Hiervoor zijn Kennislab en Binnenstadslab bedacht. Lees wie er in deze labs meedoen en wie wat doet. 

Binnenstadslab

Binnenstadslab bestaat uit 4 onderdelen: Kern, 1-op-1, Online en Stadsgesprek. In elk onderdeel denken verschillende gebruikers van de binnenstad op verschillende momenten mee over het Binnenstadsplan 2030.  

Binnenstadslab Kern

Binnenstadslab Kern bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gebruikers van de binnenstad. Denk aan bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Zij zijn van begin tot eind betrokken. Sinds maart 2021 denken zij in werkgroepen mee over de thema's, doelen en de toekomst voor de binnenstad. Eind augustus 2022 levert Binnenstadslab Kern schriftelijke feedback op het concept Binnenstadsplan.

Bekijk de deelnemers

Binnenstadslab 1-op-1

De gemeente en Stichting Binnenstad voeren met 2 organisaties een 1-op-1 gesprek om zo goed mogelijk gebruik te maken van hun kennis. Het gaat om de Vastgoedtafel en de Economic Board. De Vastgoedtafel is een verband van vastgoedeigenaren. Zij spelen een belangrijke rol bij de toekomst van de binnenstad. Zij bepalen hoe ze hun gebouwen willen gebruiken. Bijvoorbeeld voor wonen, kantoren of winkels. De Economic Board bestaat uit grote bedrijven (Shell, KPN) en lokale ondernemers en organisaties. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het economisch beleid van de gemeente. Ook bedenken ze projecten die de Haagse economie sterker maken.

Binnenstadslab Online

Als inwoner, bezoeker of ondernemer van de binnenstad ken jij haar natuurlijk het beste. Wat vind jij belangrijke aandachtspunten voor de Haagse binnenstad in 2030? Welke keuzes zou jij maken? En is er aan alles gedacht of zijn er onderwerpen vergeten? Het maakt niet uit of je in de binnenstad woont, werkt, onderneemt, een opleiding volgt, naar een voorstelling gaat, luncht of shopt. Van 1 november t/m 6 december 2021 kon je meepraten via Binnenstadslab Online op deze website. Ook fysiek waren er plekken in de stad waar je jouw keuzes aan ons kon doorgeven.

Bevindingen Binnenstadslab Online

Binnenstadslab Stadsgesprek

Binnenstadslab Kern en Kennislab leveren eind augustus 2022 hun schriftelijke feedback op het concept-Binnenstadsplan. Na het verwerken van de feedback volgt een Stadsgesprek. Hoe het Stadsgesprek er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het doel is in ieder geval om met belanghebbenden uit de stad in gesprek te gaan over (de uitvoering van) het Binnenstadsplan 2030. Daarna wordt het binnenstadsplan aan de gemeenteraad aangeboden om het definitief vast te stellen. En daarna… aan de slag!

Kennislab

Kennislab bestaat uit experts van de gemeente. Zij zijn specialisten op allerlei gebieden, die belangrijk zijn voor de binnenstad. Denk aan mobiliteit, wonen, economie, duurzaamheid, toerisme, onderwijs en cultuur.

In Kennislab bespreken ze gezamenlijk welke onderwerpen en ontwikkelingen de komende 10 jaar extra aandacht nodig hebben. Ook zijn er externe experts uitgenodigd om mee te denken. Daarnaast kijkt Kennislab naar andere lopende projecten in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van het Binnenhof. Hoe verhoudt het Binnenstadsplan 2030 zich daarmee?

Eind augustus 2022 levert Kennislab schriftelijke feedback op het concept Binnenstadsplan.

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren