Spring naar inhoud

Privacyverklaring Binnenstadsplan 2030

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

  • Bewoners en ondernemers op de hoogte houden over de totstandkoming van het binnenstadsplan.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen binnenstadsplan te komen.

Categorieën persoonsgegevens

  • E-mail: vanaf 1 november 2021 vragen we mensen die op de hoogte willen blijven van het binnenstadsplan om een e-mailadres. 

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Binnenstadsplan 2030 geldt het volgende: de e-mailadressen worden bewaard zolang het project duurt. Na afronding van het project wordt de website in principe uit de lucht gehaald. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Achterliggende databases worden dan wel verwijderd: de geregistreerde namen en e-mailadressen. 

Login om verder te gaan

Houd mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren